Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νέα - Δραστηριότητες

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

06-10-2020 09:02

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤOY  ΘΩΜΑ
6:30 π.μ. Ὄρθρος - Α΄Θεία Λειτουργία καί 09:45 π.μ. Β΄ Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Ἓσπερινός 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
8:00 π.μ. Ὄρθρος      
6:00 μ.μ. Ἑσπερινός - Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

ΤΡΙΤΗ      
8:00 π.μ. Ὄρθρος  
6:30 μ.μ. Ἑσπερινός

ΤΕΤΑΡΤΗ   
8:00 π.μ. Ὄρθρος    
6:30 μ.μ. Ἑσπερινός 

ΠΕΜΠΤΗ    
8:00 π.μ.Ὄρθρος
6:00 μ.μ. Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις - Ἐπίκαιρος Ὁμιλία   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
8:00 π.μ. Ὄρθρος     
6:30 μ.μ. Ἑσπερινός 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ  
7:00 π.μ.Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 
6:30 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
6:30 π.μ. Ὄρθρος – Α΄Θεία Λειτουργία και 9:45 π.μ. Β΄ Θεία - Λειτουργία   
6:30 μ.μ. Ἑσπερινός 

ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ: π. Γεώργιος Φειδόπουλος, π. Δημήτριος Μαλλιᾶτσος.

ΩΡΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 9:00 ἕως 12:00 π.μ. καί  5:00 ἕως 8:00 μ.μ. 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ  7:00 ἕως 20:00.

Υ.Σ. 1. Στό κάτω μέρος τῆς Ἀρχικῆς σελίδας τοῦ Ἰστοχώρου μας, www.agiosnikolaosglyfadas.gr, θά βρείτε τό ἑορτολόγιο τῆς ἡμέρας. Ἄν κάνετε κλίκ πάνω στό ὄνομα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου θά διαβάσετε τόν βίο του, ὡς ἐπίσης καί τούς βίους τῶν μετ'αὐτοῦ συνεορταζομένων Ἁγίων.

       2. Τίς Ἱερές Άκολουθίες μπορεῖτε νά τίς παρακολουθήσετε καί ἀπό τό κανάλι τοῦ Ιεροῦ μας Ναοῦ στό You Tube. 


Σημαντικά Νέα

Tα Ιερά Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Με τον όρο Μυστήρια αναφερόμαστε γενικά στις θεοσύστατες τελετές της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι απαραίτητες για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἱερῶν Μυστηρίων Βαπτίσματος - Χρίσματος

Τό μέν Βάπτισμα ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί τόν ἐντάσσει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στή μεγάλη δηλαδή οἰκογένεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τό δέ Χρῖσμα παρέχει σ’ αὐτόν τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου

Ὁ Γάμος, «Μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἑνώνει μέ δεσμό ἄρρηκτο δύο νέους ἀνθρώπους ἀνθρώπους, ἄνδρα και γυναῖκα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ενημερωτικό δελτίο

Διεύθυνση
Αρτέμιδος και Ζαμάνου,
Γλυφάδα, ΤΚ : 16674
Προϊστάμενος Ναού :
π. Γεώργιος Φειδόπουλος
Τηλ. 210 8949167
ΦΑΞ 210 8944398
Πρόεδρος Φιλοπτώχου:
π. Γεώργιος Φειδόπουλος
Τηλ. 210 8949167
Υπεύθυνος Νεότητας:
π. Δημήτριος Μαλλιάτσος
Τηλ. 210 8949167